IVCA logo
Zpět

Láska ke kolům? Únik před dnešním světem

Zastavili jsme se na povídání s členy Veselského klubu nezávislých cyklistů

Nevím jak vy, ale pokud já někdy potkám členy veleznámého Veselského klubu nezávislých cyklistů 98 (VKNC 98), mám pocit, jako by mě někdo pohladil po duši. Pohled na ně je pro mě jakýmsi návratem do minulosti, nostalgií za třicátými léty minulého století, kde svět ještě zdaleka tolik nespěchal. Však také po téměř sto letech obdivujeme mnohé, co naši předci vytvořili – včetně třeba právě historických kol.

Nedivte se mně proto, že moje první otázka při setkání s členy zmiňovaného „nostalgického“ klubu se týkala to, jestli se jim jako milovníkům historie něco líbí na současné době. „No, přece to, že ji žijeme!“ odpověděl mně s úsměvem Vladimír Bednařík, který byl u založení spolku. „Člověk ale musí hledat z této doby úniky. A my je hledáme v historických kolech,“ dodal.

Prapůvodní okolnosti založení klubu nezávislých cyklistů jsou přitom hodně zajímavé a sahají vlastně až do dávné historie, ke známé bitvě na Moravském poli, které najdete třict kilometrů od Břeclavi v Dolních Rakousích. Právě tam padl český král Přemysl Otakar II. „Když se v roce 1989 přestříhali dráty na hranicích a dalo se už jet do Rakouska, řekli jsme si s Jaroslavem Kovářem a Miroslavem Bahulou, že tam zajedeme, a to na historických kolech. Takže jsme vyrazili na nich, koupili jsme ještě věneček a ten jsme u pomníku na Moravském poli položili k pomníku,“ vzpomínal Vladimír Bednařík.

Podobně zajímavě by šlo vyprávět i s dalšími veselskými členy, kteří by vás zcela jistě ale upozornili na jednu veledůležitou akci: na mistrovství světa v závodech na historických kolech, které bude od 22. do 26. května 2013 hostit právě Veselí nad Moravou. Půjde o zcela výjimečnou událost, kdy do Veselí přijedou lidé z řady evropských zemí a také z USA, Austrálie, Japonska i Indonésie!

Laska ke kolum

Na fotografii z letošního léta můžete vidět většinu základních členů Veselského klubu nezávislých cyklistů 98 (VKNC 98). Zleva: Marie Miklendová, Marie Zlatníková, s vysokým kolem host z Uh. Brodu Josef Šohaj, Jaroslava a Stanislav Hyrákovi, Jaroslova Bednaříková, Jaroslav Kolář, Jaroslav Miklenda, Jaroslav Randa a Vladimír Bednařík.

Zdroj: Krajem svatého Antonínka
Foto: Radek Bartoníček
Autor: Radek Bartoníček
září 2012


cache cache cache cache cache cache cache cache cache cache cache cache cache cache cache cache cache cache cache cache cache