IVCA logo

Zajímavosti

Veselí nad Moravou leží v oblasti Moravského Slovácka, kde se stále udržují lidové tradice. Obyvatelé regionu nosí kroje, v rodinách se předávají lidové písně a tance. Působí zde folklorní soubory, cimbálové i dechové muziky. O svébytnosti lidové kultury svědčí dvě památky zařazené na seznam světového dědictví UNESCO – Slovácký verbuňk a Jízda králů. V době konání Rally bude možno se této události zúčastnit, neboť v neděli 26. května 2013 vyvrcholí tato slavnost v nedalekém Vlčnově (25 km).

K folkloru neodmyslitelně patří vinařství. Pěstování vinné révy dalo naší krajině specifický ráz. Kvalitní vína z jižní Moravy jsou ceněna po celém světě. Historické vinné sklepy jsou dnes považovány za památky, přestože stále slouží svému původnímu účelu.

Baťův kanál

Baťův kanál

Unikátní vodní cesta postavená v letech 1938-39 českým státem a firmou Baťa původně sloužila pro účely nákladní dopravy. Délka Baťova kanálu (od Otrokovic do Skalice) je v současnosti přibližně 53 km. Některé úseky vedou řekou Moravou, jinde vede uměle vyhloubenými kanálovými úseky. Baťův kanál je v současnosti využíván pouze jako turistická vodní cesta. Nákladní plavba zde nefunguje. Lidé zde tráví dovolenou, víkendové pobyty, nebo přijíždějí ve svém volném čase, aby se svezli na lodi a poznali tak další zajímavosti naší přírody z paluby lodi.

Folklór

Folklór

Veselí na Moravou leží v oblasti Moravského Slovácka, kde se stále udržují lidové tradice, zvyky a obyčeje. Obyvatelé regionu při slavnostních příležitostech nosí tradiční kroje. Z generace na generaci se předávají lidové písně a tance. Působí zde mnoho folklorních souborů, pěveckých sborů a cimbálových i dechových muzik. Folklór stále žije.

Verbuňk

Verbuňk

O svébytnosti zdejší lidové kultury svědčí mimo jiné i unikátní lidový tanec Slovácký verbuňk zařazený v roce 2005 na seznam světového dědictví UNESCO. Slovácký verbuňk patří mezi mužské tance skočného charakteru. Je tancem improvizovaným a má zvláštní ráz, neboť ačkoliv se převážně tančí hromadně, každý z tanečníků přitom tančí sám za sebe s výrazem své regionální a místní příslušnosti, svého tanečního umění a povahy.

Jízda králů

Jízda králů

Mezi nejznámější a zároveň i nejstarší slavnosti na Slovácku patří jízda králů. Průvod královské družiny za doprovodu řady jezdců na bohatě ozdobených koních a jejich vyvolávky si dodnes uchoval svou neopakovatelnou atmosféru. V roce 2011 byla také tato tradice zařazena do prestižního seznamu světového dědictví UNESCO. V době konání IVCA RALLY 2013 bude možno se této události zúčastnit. V neděli 26. května 2013 se pojede jízda králů v nedalekém Vlčnově (25 km).

Velehrad

Velehrad

Do našeho regionu přinesli v roce 863 první písmo, cyrilici, solunští bratři Cyril a Metoděj, patroni Evropy. V roce 2013 bude v České republice slaveno 1 150. výročí jejich příchodu na území Moravy. V souvislosti s tím se jedná o další návštěvě papeže. v České republice. Předpokládáme jeho návštěvu na Velehradě, poutním místě s basilikou minor (cca 25 km od Veselí nad Moravou).

Strážnice

Strážnice

Centrem folklórního života je nedaleké město Strážnice. Každoročně již 67 let se sem sjíždí příznivci tradic z celého světa na Strážnické slavnosti, které jsou soustředěny do zámeckého parku a skanzenu. Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy ve Strážnici, jak zní oficiální název zdejšího skanzenu, se rozprostírá podél severozápadní okraje města Strážnice. Od města jej odděluje Baťův kanál (Morávka), protékající rovinatým terénem Dolnomoravského úvalu.

Petrov - Plže

Petrov

O vlivu vína na kulturu není třeba pochybovat. Proniklo do literatury, hudby i architektury. Svérázný příklad najdete v jihomoravském Petrově. Vinařské sklepy budované už od 15. století tu vytvářejí ucelenou zástavbu se dvěma centry. Sklepy jsou vyhloubeny v břehu a právě vrstva hlíny nad nimi pomáhá udržovat příznivé klima. Každé průčelí je zdobeno modrou podezdívkou a ornamenty vinné révy. Areál je tvořen jedněmi z nejstarších staveb lidové architektury v České republice. Horní areál slouží jako přírodní hlediště na nejstarší a nejhodnotnější sklepy.

Kunovice – Letecké muzeum, Panský dvůr

Kunovice – letecké muzeum

Letecké muzeum Kunovice bylo založeno v roce 1970 členy Slováckého aeroklubu. Zpočátku bylo budováno jako muzeum letounů vyrobených či kooperovaných v továrně v Kunovicích. Posléze se letecký park rozrostl také o stroje jiných výrobců a z armády.

V současné době se vystavuje 23 vojenských, dopravních a sportovních letounů, z nichž více než polovina pochází přímo ze závodu v Kunovicích.

V nedávné době byl v centru města Kunovice znovu obnoven areál Panského dvora. První zmínky o existenci Panského dvora sahají do roku 1592. Po jeho kompletní rekonstrukci se stal Panský dvůr Podnikatelským inkubátorem Kunovice. Krásné prostory jsou využívány pro pořádání společenských akcí a událostí.

Kuželov – větrný mlýn

Kuželov – větrný mlýn

Kuželovský mlýn holandského typu byl postaven v roce 1842 nákladem kuželovské obce. V současné době je to nejlépe zachovalý větrný mlýn holandského typu v ČR. Je zde kompletní technologie mletí, v přilehlém stavení je muzeum horňáckého bydlení z přelomu 19. a 20. století.

Blatnice pod Svatým Antonínkem – poutní místo sv. Antonína Paduánského

Blatnické bůdy

Blatnické hoře se lidově říká Svatý Antonínek podle poutní barokní kaple ze 17. století na jejím vrcholu. Ke kapli zasvěcené sv. Antonínu Paduánskému směřují nejpočetnější zástupy věřících v červnu, kdy se konají hlavní pouti. Výjimečnou podívanou ale nabízí také konec srpna, na který připadá krojovaná děkovná pouť.

V místech, kde se rodí Blatnický Roháč, oblíbená směs Ryzlinku rýnského, Sylvánského zeleného a Rulandského bílého, se nachází pozoruhodné historické sklepy pod Starou Horou. Lokalita je chráněna jako památková zóna.

Město Uherský Ostroh

Uherský Ostroh

V historickém centru Uherského Ostrohu, jež bylo v roce 1990 vyhlášeno městskou památkovou zónou, najdete renesanční zámek z 16. století s nádvořím obklopeným arkádami. V současnosti je zde umístěn například městský úřad, místní knihovna a Zámecká galerie, která po celý rok pořádá pravidelné výstavy, a v přízámčí krojová dílna Lidové tradice a řemesla. Střed města tvoří náměstí Sv. Ondřeje trianglového tvaru po obvodě s výstavnými měšťanskými domy. Zdejší rovinaté okolí je vhodné svými cyklostezkami pro milovníky jízdních kol. Milovníci historických kol se sdružují v místním VeteranBicyklubu.

Ostrožská Nová Ves

Ostrožská Nová Ves Golf

Ostrožskou Novou Ves proslavily zdejší sirnaté lázně a „slovácké moře“ – rozsáhlá štěrková jezera lákající k rybaření. Lázně založené v roce 1903 léčí hlavně revmatické a kožní choroby, ale nabízejí také relaxační víkendové pobyty. V obci se nachází golfové hřiště Jezera, které svojí polohou a zdejším klimatem umožňuje jednu z nejdelších golfových sezon v ČR.

Tvarožná Lhota – rozhledna Travičná a Muzeum oskeruší

Tvarožná Lhota

Dohlédnout z Bílých Karpat až do Alp? I takovou možnost nabízí za jasných dní rozhledna na kopci Travičná nad Tvarožnou Lhotou. Součástí rozhledny je rovněž výstava věnovaná přírodě Bílých Karpat. K Bílým Karpatům a Slovácku neodmyslitelně patří oskeruše, největší ovocný strom Evropy, který má v obci své muzeum a naučnou stezku.

Uherské Hradiště

Uherské Hradiště

Městská památková zóna zahrnuje dochované středověké jádro Uherského Hradiště se dvěma velkými náměstími, spojovací ulicí se Starou radnicí a soubor jezuitských staveb. Z jednotlivých objektů ve městě vyniká například barokní františkánský klášter s kostelem Zvěstování Panny Marie, barokní zbrojnice dnes sloužící jako Galerie Slováckého muzea, hotel Slunce, jediný dochovaný renesanční objekt ve městě, budova Staré radnice nebo farní kostel sv. Františka Xaverského.

Kozojídky

Kozojídky

Obec Kozojídky leží 3 km jihovýchodně od Veselí nad Moravou. První písemná zmínka je z roku 1490. Na kulturním životě obce se podílejí nejen folklórní soubory, ale také Sbor dobrovolných hasičů, který v roce 2010 oslavil 80. výročí od založení a má ve svém technickém vybavení také historickou stříkačku z roku 1930. Z kulturních památek se zde nachází kaple sv. Martina posvěcená v roce 1971. Nově vystavěný areál vinných sklepů Pod Kříbem či nedávno vybudovaný rybník a sportovní areál nabízí možnost vyžití ve volných chvílích.

Hroznová Lhota

Hroznová Lhota

Počestná obec Hroznová Lhota leží na Moravském Slovácku na úpatí Bílých Karpat. Žil a pracoval zde slovácký malíř, mistr Joža Uprka. Jeho dům s ateliérem byl přestavěn roku 1904 podle návrhu architekta Dušana Jurkoviče. Krásná lipová alej tvoří osu obce již od roku 1905 a zdejší obyvatelé jsou na ni právem hrdí. Hroznová Lhota je známá pořádáním kulturních akcí, které svým významem přesahují hranice obce, např. Živý Betlém, Přehlídka mužských sborů nebo Opožděný Silvestr.

Kněždub

Kněždub

V roce 2005 byl otevřen v Kněždubě pro veřejnost rodný dům bratrů Jože a Franty Uprkových, kněždubských rodáků, významných autorů malířské a sochařské tvorby, nositelů regionálních tradic a kulturního vzestupu Moravského Slovácka první poloviny 20. století. Tento objekt, jako ojedinělý skvost lidové architektury byl zrekonstruován dle dochovaných dobových fotografií a záznamů a patří mezi nemnoho typických představitelů tzv. “hliněných staveb“ budovaných ve své době. Je veden jako státní kulturní památka, evidovaná Ministerstvem kultury ČR. Dům leží nedaleko kněždubského „Slováckého Slavína“, hřbitova, kde jsou oba pohřbeni společně s jejich následovníkem, malířem Antošem Frolkou, jehož rodný dům můžete v Kněždubu taktéž navštívit.

Tasov

Tasov

Původně vinařská a ovocnářská obec se nachází na rozhraní Horňácka a Dolňácka, v chráněné krajinné oblasti Bílých Karpat. Obec patří mezi nejstarší v okolí, je známá již od roku 1217. Mezi hodnotné stavby v Tasově patří kaple sv. Václava, postavená v roce 1928 z darů amerických rodáků. V obci se nachází také jeden z posledních domů s malovaným žudrem – památka lidové architektury z konce 18. století. V Tasově žil a ve svém ateliéru tvořil slovácký malíř Antoš Frolka (1877-1935) a významná lidová umělkyně - malérečka Rozka Falešníková (1900-1983).

cache cache cache cache cache cache cache cache cache cache cache cache cache cache cache cache cache cache cache cache cache